Long – Lång

Lång – long, tall and can be used for height, distance or time.

As an adjective you can say long {lång}, longer {längre}, longest {längst}.

Example – Han är längre än mig. – He is taller than me.

Glad Midsommar!

Happy Midsommer

It’s the longest, and hopefully, sunniest week of the year in Sweden.

Hope your weekend was full of singing frogs, herring {sill}, and flowers {blommor}.

10 Words That Do NOT Translate Literally from Swedish to English

I took this from inspiration from my original post, with the funny photos, on Lost in Stockholm.

Here are ten Swedish words to not confuse them with the same meaning in English.  And boy, some of them sound so funny!

1.  Bra

på svenska – good!

in english –  the thing women wear to hold their boobies up

2.  Fart

på svenska – en fart – going, run

infart – entrance

utfart – exit

in english – when you let some gas out from your rear end

3.  Kiss

på svenska – pee

kissa – to pee

in english – to place one’s lips on another person/pet/thing

4.  Puss

på svenska – a kiss (the english kiss)

pussa – to kiss

in english – gooey stuff that comes out from wounds

5.  Gift

på svenska – double meaning: 1. married;  2.  poison

go figure, the swedes use the same word for love and death.  perhaps they’re really smart people.

6.  Sex

på svenska – the number six

in english – {i’m not explaining this to you}

7. Kaka

på svenska – cake

in english – a football player, a male body part, or a hindi word for uncle

8.  Fan

på svenska – shit!

in english – a rotating object with blades that keeps you cool

9.  Slut

på svenska – end

in english – someone you call when they steal your boyfriend/girlfriend; or when they are hookers

10. Barn
på svenska – ett barn – child

in english – red, country house where farm animals and hay usually reside in

Will You Marry Me? – Vill Du Gifta Dig Med Mig?

Looking to get married soon and want to propose to your Swedish swedie in Swedish?

Here’s the thing to remember, att gifta sig is a reflexive verb.  So don’t drop the reflexive part off!

Refresher to reflexive pronouns in Swedish:
mig myself
dig yourself
sig himself/herself/itself
oss ourselves
er yourselves
sig themselves

in english – Will you marry me?

på svenska – Vill du gifta dig med mig?

Technology Words from English to Swedish

It can be difficult to translate some English words, esp tech and slang words from English to Swedish. There’s always the ability to still use the English word as “svengelska” or Swinglish, but did you know that many words do have a Swedish translation?

Here’s a huge list from the Swedish Language Council with technology, business, and fun words in English that have a Swedish translation. Also check out the new list of Swedish words 2010.

Engelska och svengelska Svenska
abstract abstrakt, referat, sammandrag
adware spionprogram; reklamprogram, annonsfinansierat program kan användas för mer seriösa annonsfinansierade program
access tillgång, tillträde, åtkomst
advisory board rådgivande kommitté, ~ grupp, ~ råd, ~ nämnd, ~ församling; ledningsstöd, chefsråd, expertgrupp, konsultgrupp etc.
airbag krockkudde
aircondition, airconditioning luftkonditionering, ventilation, klimatanläggning
allround allsidig, mångkunnig
all inclusive allt inkluderat
all time high kursrekord (i börssammanhang)
anti-age-cream (anti)rynkkräm
approach infallsvinkel, angreppssätt, sätt att ta itu med, inställning, synsätt, taktik, närmelsesätt
application service provider (ASP) programuthyrare, programuthyrningsföretag
art director (AD) reklamformgivare (i reklamsammanhang), (chef)formgivare (som beskrivande benämning)
at (tecknet @) snabel-a
atlet idrottare
attachment bilaga, bifogad fil
audition provsjungning, provspelning etc.
backlash bakslag, motreaktion
backslash (tecknet \) omvänt snedstreck, bakstreck
backup (copy) säkerhetskopia, reservkopia (vb: ~kopiera)
bag-in-box boxvin (lådvin, kartongvin); (vin)box (om själva boxen)
bakeoff (om bröd) butiksgräddat
banner webbannons; annonsruta (banner, bannrar)
barbecue utegrillning, grillfest
beachvolleyboll strandvolleyboll
benchmarking riktmärkning, jämförelse (med ngt/ngn som är bra), prestandajämförelse, verksamhetsjämförelse, prestandamätning; riktmärke, mått
best practice god branschpraxis, branschnorm, branschmål, bästa förfarande, branschstandard etc.
big bang stora smällen
blinkers blinkljus, körriktningsvisare
boarding card embarkeringskort, ombordstigningskort, bordningskort
bodybuilder kroppsbyggare
bodybuilding kroppsbygge, kroppsbyggnad
bodyguard livvakt
bookmaker vadförmedlare
bomullstops bomullspinnar
boom uppgång
braindrain hjärnflykt, forskarflykt, kompetensflykt
brainstorm, brainstorming idémöte
(web)browser webbläsare
bulldozer bandschaktare, bandlastare
burnout 1. rivstart 2. utbränd
business class affärsklass
CAD/CAM datorstödd konstruktion och tillverkning
call center ringcentral, teletjänstcentral
call for papers föredragsinbjudan
case study fallstudie
cash card kontantkort
catering färdigmat, matleverans
catwalk estrad, podium
champion mästare
cheerleader hejaklacksledare
cleantech miljöteknik
clearing house samarbetskontor, samarbetsorgan, samordningscentral, samordningskontor
clinic kurs, kortkurs, arbetsseminarium
coach tränare, instruktör, lagledare
cockpit förarkabin
comeback återkomst; revansch
compliance norm- och standardsäkring; ansluta/anpassa sig till norm/standard/regler
consulting rådgivning, konsulterande (verksamhet)
container grovsop
content provider innehållsleverantör
control (verb) 1. styra
2. kontrollera
controller styrekonom, resultatanalytiker, kontrollekonom, kamrer
cookie kaka
copyright upphovsrätt
copywriter skribent; reklamskribent, reklamkreatör (i reklamsammanhang)
cornflakes (majs)flingor
cost benefit-analys nyttokostnadsanalys
cottage cheese keso, grynost
cracker knäckare
cred trovärdighet, erkännande
credit erkännande, ära, förtjänst
CRM, customer relationship management kundvård
cruise control farthållare
curator museiintendent, utställningsansvarig; kurator (som då får en ny betydelse)
customized skräddarsydd, anpassad, specialtillverkad
date träff
daytrader dagshandlare
deadline sista lämningsdag, manusstopp, stoppdatum
debriefing krisbearbetning, krissamtal
default förval, grundinställning, förinställt värde etc.
defibrillator hjärtstartare (apparat som återför onormal hjärtrytm till normal)
defroster avfrostare, avfrostningsanordning
design formgivning, utformning, form, konstruktion
designa formge
designer formgivare
dimmer ljusregulator
display bildskärm, teckenruta, sifferruta, teckenfönster, sifferfönster (eller bara skärm, ruta, fönster)
dressingroom klädrum, storgarderob (hemma), provrum, provhytt (i affär)
drive kampanj
e-learning e-utbildning, e-kurs, webbaserad utbildning
e-mail 1. e-post
2. e-brev, e-meddelande (eller bara brev eller meddelande)
emoticon humörsymbol, humörfigur
empowerment egenmakt, användarmakt, självbestämmande, medinflytande, decentralisering
event (marketing) evenemang(sreklam), (jippo)reklam, upplevelse(reklam)
factory outlet, outlet fabriksförsäljning, butiksby
fair play rent spel, sjyst spel, sportsligt uppträdande
fan anhängare, supporter, dyrkare, beundrare
FAQ, frequently asked questions vanliga frågor; frågor och svar
fast food snabbmat
feedback återkoppling, gensvar, svar, reaktion, respons
featuring (medverkande artist) med NN; gästartist: NN, med framträdande av NN
fejka låtsa, simulera, hitta på
fiction skönlitteratur; dramaavdelning (som motsats till faktaavdelning på tv-bolag)
fight kamp, strid
flight flygning, flygtur
floor walker butiksvärd
flyer reklamlapp, flygare
food processor matberedare, köksmaskin
formula recept, sammansättning, blandning
forward anfallare
frames ramar, ramteknik
freak -fanatiker, -älskare; knäppis
freeware gratisprogram
functional food mervärdesmat, mervärdeslivsmedel, nyttomat
gallupundersökning opinionsundersökning
gambler risktagare, spelare
garden party trädgårdsfest, trädgårdsbjudning
gate utgång (på flygplats)
giveaway presentreklam
goodiebag presentpåse, prylpåse
hacker hackare
hajpad, hypad överreklamerad, överskattad
handler (i hund- och hästsport, exempelvis) visare, uppvisare
handout (papper som delas ut inför ett föredrag) stödpapper
HD-tv skarp-tv
headset mikrofonlur
hearing förhör, utfrågning, frågestund, möte
heat lopp, omgång
helpdesk hjälpcentral, användarhjälp, kundtjänst
highlights höjdpunkter, viktigaste händelser; smakprov, godbitar
hint vink, antydan, fingervisning
hits hittar, topplåtar, bästa låtar
holdingbolag förvaltningsbolag
hotellvoucher hotellkupong
human resources personal(avdelning); mänskliga resurser
hypad, hajpad överreklamerad, överskattad
image framtoning, profil, bild utåt
implementera sätta igång, förverkliga, genomföra, tillämpa
input information, indata
interface gränssnitt
interrailkort tågluffarkort
intervention ingrepp
invite inbjudan
joint venture samriskföretag. samföretag
joystick styrspak
kickboxing sparkboxning
kickoff avspark, inspark, insparksfest
kit utrustning, sats, paket
know-how kunskap, kunnande, sakkunskaper, expertkunskaper, expertis
komfort bekvämlighet
komfortabel bekväm
koncept idé, tanke
laptop bärbar dator
layout grafisk utformning
lean ~ (lean production m.fl.) (resurs)snål ~, slimmad ~ (slimmad organisation), (kostnads)effektiv ~ etc.
leasa hyra
light [om mat] lätt-, sockerfri, fettfri, lågkalori-
limiterad begränsad
live (om konsert) direkt, direktinspelad, direktsänd
lobbying påtryckning
(ett) login inloggningsuppgifter
look stil, utseende
lookalike kopia; dubbelgångare
lounge sällskapsrum
mail, mejl 1. e-post
2. e-brev, e-meddelande (eller bara brev eller meddelande)
maila, mejla e-posta, skicka (med e-post), skicka e-brev
mailing list, mejlingslista sändlista
mainstream traditionell, normal, konventionell
mainstreama beakta/ta hänsyn till/införliva/sätta i centrum (en viss fråga, t.ex. jämställdhet, i alla möjliga sammanhang)
mainstreaming jämför mainstreama
make-up smink
management ledning; ledarskap
manager ledare, direktör, chef, ansvarig
manual handbok, instruktion
marketing marknadsföring, reklam
mejl, mail 1. e-post
2. e-brev, e-meddelande (eller bara brev eller meddelande)
mejla, maila e-posta, skicka (med e-post), skicka e-brev
mindfulness medveten närvaro
mindmap tankekarta
mountainbike terrängcykel
mystery shopper spionshoppare
NGO frivilligorganisation, fristående organisation, icke-statlig organisation
notebook bärbar dator
on demand beställ-
online direkt-
onlineshopping näthandel
open source öppen källkod; öppet program; fri resurs
opt-in, opt-out ja- resp. nej-krav; positiv resp. negativ avtalsbindning
outcome resultat; projektresultat; förväntade resultat
out of office autoreply autosvar; beroende på syfte (automatiskt) frånvarosvar, (automatiskt) frånvaromeddelande, (automatiskt) semestersvar etc.
outlet village, outletby butiksby
outlet, factory outlet fabriksförsäljning
outletby, outlet village butiksby
outsider 1. icke-favorit, otippad
2. utomstående; särling
outsource lägga ut på entreprenad eller legotillverkning, lämna ut till eller anlita underleverantör eller konsult
outsourcing, outsourcement entreprenad, driftsentreprenad, legotillverkning, kontraktstillverkning, tillverkning av underleverantör
outstanding i en klass för sig, enastående
overheadbild stordia, transparang
overheadkostnader allmänna omkostnader, fasta kostnader
netbook minidator, mini-pc; bärbar dator (övergripande ord)
pacemaker pulsgenerator, hjärtsimulator
paper uppsats, artikel, föredrag, papper
password lösenord
permission marketing samtyckesbaserad marknadsföring,samtyckesreklam
phishing nätfiske
pin nål, märke
plug-in insticks-, plugg-
policy riktlinjer, principer, strategi, politik
post doc postdoktors-, postdoktoral (postdoktorsstipendium, postdoktoralt stipendium); disputerad
post it-lapp häftlapp; minneslapp (noteringsblock för bunt)
pressrelease pressmeddelande
primer grundfärg
print on demand beställtryck
printa skriva ut
printer skrivare
public service (om radio, tv) allmännyttig, i allmänhetens tjänst, allmänradio, allmän-tv
pusha pressa, driva (på)
ranking rangordning, rankning
refill- påfyllnings-
releaseparty släppfest
research faktainsamling, faktaletande, efterforskning
researcher faktainsamlare, faktaletare, efterforskare
roadmap handlingsplan, färdplan
roll-up vepa
rookie nykomling
ruggad (dator, mobil etc.) tålig, stryktålig, robust
sajt webbplats, webb, webbsida, webbsidor (eller t.ex. sportsida,sportsidor)
sales manager försäljningschef, säljansvarig
savoury salt, kryddat, pikant
scroll rulla
secondhand andrahands-, begagnat
segway gåhjuling
service provider tjänsteleverantör
shaker drinkblandare
shareware spridprogram
short track kortbana, kortbane-
shorts kortbyxor
shot snaps
site webbplats, webb, webbsida, webbsidor (eller t.ex. sportsida,sportsidor)
skateboard rullbräda
skimming smygkopiering
skinhead skinnskalle, skinnhuvud
skylift hävare
skyline sil(h)uett, stadssil(h)uett, horisont, himlarand
slash (tecknet /) snedstreck
slogan paroll, slagord, säljfras
smart card smartkort
smartphone datormobil (komb. handdator och mobiltelefon)
smiley smilis
snacks tilltugg
snowboard snöbräda
software program, programvara (mjukvara kontra hårdvara)
soundtrack filmmusik, musik, ljud (från film eller tv-serie)
spam 1. skräppost 2. skräpbrev
spinning (grupp)motionscykling
sprinter kortdistanslöpare
spyware spionprogram (se adware)
standby(läge) energisparläge, viloläge, vänteläge
stand-in ersättare
standup ståupp
standup comedian ståuppare, ståuppkomiker, ståuppartist
streaming direktuppspelning, strömning
stroke slag, slaganfall, hjärnslag
sudden death förlängning (förstamålsförlängning om man behöver skilja det mot overtime)
support stöd, hjälp, hjälpcentral, kundservice
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) styrkor, svagheter, möjligheter och hot
T-shirt T-tröja
tablet-pc bärbar pekdator
tajt, tight åtsittande, trång, snålt tilltagen
take-away hämtmat, mat för avhämtning
talkshow pratprogram
team grupp, lag, arbetslag
thriller rysare
tight, tajt åtsittande, trång, snålt tilltagen
timer tidur
timesharelägenhet andelslägenhet
tops, bomullstops bomullspinnar
trafficking olaglig handel (precisera: knarkhandel, människohandel, sexhandel)
trailer blänkare, förhandstitt
trainee elev, aspirant, lärling, praktikant
trimmer trådklippare
underscore (tecknet _) understreck
unplugged akustisk
urban exploration urban utforskning
user name användarnamn
van minibuss, familjebuss
walk-in-closet klädkammare
walk over återbud
waterfront sjösida, hamnområde
web site webbplats, webb, webbsida, webbsidor (eller t.ex. sportsida,sportsidor)
weekend veckoslut, helg
wellness välbefinnande, hälsa, friskhet, sundhet
wellnesscenter hälsocenter, friskvårdscenter
whiplashskada pisksnärtsskada
whistle blower avslöjare, larmare (starkare), tipsare (svagare) eller uppgiftslämnare (mer övergripande); förrädare, rapportör, anmälare, tjallare
windsurfing brädsegling, vindsurfning
virtual reality virtuell verklighet
workshop arbetsseminarium, verkstad
world cup världscup, världsmästerskap (vm)
voucher värdekupong, värdebevis
wrestling fribrottning

Tjugondag Jul

Twenty days after Christmas (jul) in Sweden, the tree is taken down and the remaining candies are eaten.  Songs are sung as well to mark the end of the Christmas season.  It is sometimes called Knutsdagen.

13 januari har det gått 20 dagar efter julafton. Dagen firas som julhelgens sista dag. Att man säger ”tjugondag Knut dansas julen ut” beror förstås på att denna dags namn i almanackan är just Knut.

Trettondagen

The twelfth day after Christmas marking when the three wise men visited Christ bearing gifts.

It is a red day (holiday) in Sweden.

Denna dag, den 6 januari, har det gått 13 dagar efter julafton. (På engelska räknar man på ett annat sätt och kallar den Twelfth Day, alltså tolftedagen.) Dagen firas till minnet av de tre vise männens besök hos Jesusbarnet. Därför finns i den nya namnlängden i almanackan de namn som man förknippar med dessa vise män, i modern form Kasper, Melker och Baltasar. Det är den enda dagen i almanackan som bär tre namn.

Swedish Language Council List of New Words 2010

Språkrådets nyordslista 2010
Alla ord är inte helt nya, men det är ord som ökat i frekvens under 2010.

 • app – program som laddas ned från nätet till en mobiltelefon [efter engelskan, av application]
 • askbränd - skadad ekonomiskt av flygstoppet orsakat av askmolnet från vulkanutbrottet på Island
 • askstoppad – stoppad av askmolnet från vulkanutbrottet på Island
 • asktåg – extratåg som sattes in för att kompensera flygstoppet efter vulkanutbrottet på Island
 • askänka, askänkling, även vulkanänka, vulkanänkling – person som väntar på att en inaskad make skall komma hem
 • bjästa – ta parti för en förövare av ett brott och mobba offret [efter en händelse i Bjästa, där många ställde upp och stödde en våldtäktsman och mobbade offret]
 • bloppa – sälja på bloppis [av blogg + loppis]
 • bloppis – försäljning av saker man tröttnat på via en blogg
 • bästsäljerism – inriktning hos förlag och medier på bästsäljare
 • cykelbarometer – en apparat som registrerar hur många cyklar som passerar en viss punkt
 • danseoke – det att dansa som en viss dansartist till musik
 • facebooka eller fejsbooka -skriva på Facebook
 • Facebookfest fest – för många personer som man får kännedom om via facebook
 • filvärd – företag som erbjuder nätutrymme och anonymitet
 • grafen [-´fe:n] – tunt men superstarkt material av grafit [av engelska graphene]
 • guldomat – automat som växlar pengar till guldstycken
 • guldsot – ökad frekvens: sjuklig girighet [förre Röda kors-chefen uppgav det som förklaring till att han försnillat miljoner]
 • inaskad – som inte kunnat ta sig hem till följd av flygstoppet efter vulkanutbrottet på Island
 • jobbstopparpolitik – politik som motverkar ökad sysselsättning [använt av alliansen om de rödgrönas förslag i valet]
 • kaffeflicka- ny betydelse: ung kvinna som bjuds in ”som något sött till kaffet” på en herrmiddag [aktuellt i samband med skandalboken om kungen]
 • kalkstenssångare – benämning på en ny fågelart
 • kalsongbombare – terrorist som gömt en sprängladdning i sina kalsonger
 • koldioxidneutralt vin – vin som produceras och distribueras på ett sätt som motverkar alltför mycket koldioxidutsläpp
 • kringtidskort – kort där anställda i hemtjänsten skall redovisa vad de gör när de inte är hemma hos någon, exempelvis möten, rapportskrivande, gångtid
 • kylkrage – en halsduk med kylande effekt
 • kärlekslås – hänglås som ett kärlekspar fäster på någon offentlig plats och låser, varefter nyckeln kastasbort; symboliserar evig kärlek
 • köttklister – ämne tillverkat av djurblod som kan användas för att klistra ihop mindre köttdelar till något som ser ut som hela köttstycken
 • morotsaktivism – systematiskt gynnande av butiker för att få innehavare att satsa ännu mer på miljövänliga och rättvisemärkta varor och liknande
 • morotsmobb – aktion som morotsaktivister utför; grupp av morotsaktivister
 • näringslots – kommunal tjänsteman som verkar för att stödja näringsverksamheten
 • ordningskonsult – person som ger råd om hur man håller ordning
 • plånboksbröllop – enkelt bröllop, anpassat efter plånboken, jämför plånbokspolitik, plånboksvänlig
 • processturism – det att man förlägger rättstvister till ett land som tillåter att man tar upp mål som inte berör någon bosatt i detta land
 • rit-avdrag – avdrag för it-tjänster i hemmet [jämför rot- och rutavdrag]
 • räddningskort – kort med anvisningar om hur man klipper upp en demolerad bil för att snabbt få ut förare och passagerare
 • sanningsbarometer – faktagranskning som hjälper väljare att bedöma trovärdigheten hos olika partiers påståenden
 • serieskytt – ny betydelse: person som vid ett flera tillfällen skjutit mot folk
 • solflygteknik – teknik där flygplan drivs med solceller
 • solhybrid – bil som delvis drivs med solceller
 • spotifiera 1 – använda Spotify, bli kund hos Spotify
 • spotifiera 2 – överförd betydelse: lägga sig till med något som tidigare var gratis och erbjuda det fritt mot att kunden måste acceptera reklam eller andra restriktioner
 • språkekonomi – ny betydelse: det vetenskapliga studiet av den ekonomiska betydelsen av språkkunskaper
 • stupstockspolitik – socialförsäkringspolitik som anses hård mot sjuka människor [använt av de rödgröna om regeringens politik]
 • tobleronepolitik – överbudspolitik [anspelar på affären 1995, där Mona Sahlin anklagades för att ha utnyttjat riksdagens kreditkort för privat bruk, bland annat inköp av Toblerone]
 • valpromenera – bedriva valpropaganda medan man promenerar omkring
 • wikiläcka – läckande av hemliga uppgifter via webbplatsen Wikileak
 • vulkanresa – ny betydelse: resa med andra färdmedel än med flyg som blivit inställt på grund av vulkanutbrott
 • vuvuzela – lång tuta av plast [till ett uttryck på zulu med betydelsen ’göra oväsen’]
 • väggord – ord, ofta ett citat, som skrivs på en vägg som utsmyckning
 • ångerrösta – utnyttja möjligheten att rösta på valdagen när man förhandsröstat

Get those dishes washed!

Diska [ diskar, diskade, diskat, diska! ] - verb

To wash dishes.

Not to be confused with tvätta, to wash (clothes, windows, cars) or städa, to clean.

Nickname – Smeknamn

smeknamn – noun [ smeknamnet, smeknamn, smeknamnen ]

A smeknamn (swedish) is a pet name, nickname or an endearment. The word literally means “caress name.”

Plus do you have a secret admirer? Maybe they will become your sweetie or enemy.
hemlig beundrare – adjective + noun [ den hemlige beundraren, hemliga beundrare, de hemliga beundrarna ]
hemlig beundrare (svenska) – a secret admirer (english)

WordPress Themes